23 apr 2004 16:00

Strenger verbod op de verkoop van snoep onder de vorm van minicups

De Europese Commissie heeft, in overleg met de lidstaten, maatregelen genomen voor een strenger verbod op het in de handel brengen of de invoer van minicups, een soort snoepgoed. Minicups zijn geleiproducten met een vaste consistentie die zeewierextracten en/of bepaalde voedingsgommen bevatten en omhuld zijn door halfstijve plastieken minicapsules. Door op de minicapsule te knijpen, duw je de geleiachtige inhoud in de mond. Door een combinatie van factoren, zoals de consistentie, vorm en grootte van het geleiproduct en de gebruiksaanwijzing, is er een risico dat het product (de gelei-inhoud) in de keel blijft steken en tot verstikking leidt.

De Europese Commissie heeft, in overleg met de lidstaten, maatregelen genomen voor een strenger verbod op het in de handel brengen of de invoer van minicups, een soort snoepgoed. Minicups zijn geleiproducten met een vaste consistentie die zeewierextracten en/of bepaalde voedingsgommen bevatten en omhuld zijn door halfstijve plastieken minicapsules. Door op de minicapsule te knijpen, duw je de geleiachtige inhoud in de mond. Door een combinatie van factoren, zoals de consistentie, vorm en grootte van het geleiproduct en de gebruiksaanwijzing, is er een risico dat het product (de gelei-inhoud) in de keel blijft steken en tot verstikking leidt.

Deze maatregel is volledig gelijkaardig aan een eerder genomen maatregel in maart 2002, die toen echter enkel betrekking had tot minicups die het ingrediënt konjac (het voedingsadditief konjac wordt gebruikt om vloeistoffen dik te maken) bevatten, en waarmee in andere landen ongelukken waren gebeurd. Intussen zijn er nieuwe minicups op de markt gekomen, afkomstig uit Azië, die dezelfde fysieke eigenschappen hebben, maar die op basis van andere of van onbekende ingrediënten gemaakt zijn (de etikettering van de correcte ingrediëntenlijst laat soms te wensen over). Er is besloten om geen ongelukken af te wachten en uit voorzorg maatregelen te nemen om ook deze minicups uit de handel te nemen. De betrokken zeewierextracten en voedingsgommen zijn wel ingrediënten die verder voor andere toepassingen mogen blijven gebruikt worden. Toxicologisch zijn ze bijzonder veilig en ze hebben een lange geschiedenis van veilig gebruik. Door deze nieuwe Europese beschikking kan de consument beter beschermd worden tegen minicups die verstikkingsgevaar opleveren. Er moet nu immers niet meer bewezen worden dat de minicups op basis van konjac bereid werden. Deze Europese beslissing treedt vanaf vandaag in voege. Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) zal tijdens zijn controleactiviteiten de naleving van deze beschikking nagaan. De beschikking vindt u op: http://europa.eu.int/eur-lex/pri/nl/oj/dat/2004/l_118/l_11820040423nl00700071.pdf Contactpersoon: Inge Jooris 02/214 42 96 0475/800487 inge.jooris@health.fgov.be