19 mei 2010 13:10

Strijd tegen de sociale fraude

Strategisch plan 2010 van de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst

Strategisch plan 2010 van de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst

De ministerraad heeft het Strategisch plan 2010 van de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) goedgekeurd. Het plan vermeldt de acties die de arbeidsinspectie zal uitvoeren om de sociale fraude tegen te gaan en de illegale tewerkstelling, een van de meest zichtbare aspecten ervan, te bestrijden. Het plan hangt samen met het actieplan voor de fraudebestrijding van staatssecretaris Carl Devlies. De twee plannen vullen elkaar dus op sociaal vlak aan. 

Het directiecomité van de SIOD en het college van procureurs-generaal hebben het actieplan goedgekeurd.