03 dec 2010 11:08

Strijd tegen economische fraude

Verslag van de Interdepartementale Commissie voor de Coördinatie van de strijd tegen de economische fraude 2009

Verslag van de Interdepartementale Commissie voor de Coördinatie van de strijd tegen de economische fraude 2009

Minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen Vincent Van Quickenborne heeft de ministerraad het verslag van de Interdepartementale Commissie voor de Coördinatie van de strijd tegen de economische fraude  (ICCF) 2009 voorgelegd.

Volgens het jaarverslag is het fenomeen van namaak en piraterij op wereldvlak nog steeds in opmars. De Belgische overheid treedt hier streng tegen op en heeft in 2009 de controles nog verscherpt. De drie controlediensten die betrokken zijn bij de bestrijding van economische fraude: de algemene directie Controle en Bemiddeling, de douane en de federale politie, hebben hun samenwerking in 2009 nog nauwer op elkaar afgestemd op basis van de aanbevelingen van de werkgroep coördinatie van de strijd tegen namaak en piraterij.  

Voor 2011 is het de bedoeling om het overleg en de coördinatie van operationele acties tussen de verschillende diensten verder te zetten. Verder zal men ook het veillesysteem verder uitwerken zodat concrete fraudegevallen in een zo vroeg mogelijk stadium kunnen worden opgespoord.