31 mrt 2006 12:00

Strijd tegen HIV/AIDS

Belgische bijdrage tot de wereldwijde strijd tegen HIV/AIDS

Belgische bijdrage tot de wereldwijde strijd tegen HIV/AIDS

De Ministerraad nam kennis van de beleidsnota over de Belgische bijdrage tot de Wereldwijde strijd tegen HIV/AIDS. De heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, en de heer Armand De Decker, Minister voor Ontwikkelingssamenwerking, stelden de beleidsnota voor. België is sinds 1995 actief in de internationale strijd tegen HIV/AIDS. In 1995 besteede België hier 1 miljoen dollar per jaar aan, in 2005 liep dit op tot 25 miljoen euro. De beleidsnota stelt voor om een transversale aanpak van de strijd tegen HIV/AIDS in het beleid te introduceren. Ze toont de Belgische bijdrage aan en verdiept het Belgische engagement. De Eerste Minister zal dit beleid in juni in New York voorstellen, tijdens de opvolgingssessie van de Verklaring van engagement die de lidstaten van de Verenigde Naties in 2001 aflegden. Alle betrokken Belgische actoren worden uitgenodigd mee te werken aan de internationale strijd tegen aids: de gouvernementele instellingen, de NGO's, de academische wereld en de privé sector die in het buitenland actief is.