01 dec 2006 16:00

Strijdersrente WOII

Verhoging van de strijdersrente uitgebreid

Verhoging van de strijdersrente uitgebreid

Het koninklijk besluit van 6 februari 2003 verhoogt aanzienlijk de strijdersrente die men toekent aan de militairen die tijdens de Tweede Wereldoorlog in de Belgische strijdkrachten in Groot-Britannië hebben gediend. Enkel de personen die onder dat statuut vallen hebben er recht op. Anderen die wel recht hebben op de dotatie, maar niet het statuut hebben, kwamen echter niet in aanmerking voor de verhoging. Dat zijn voornamelijk oud-strijders die een verbintenis waren aangegaan bij een geallieerde strijdkracht en die tot een van de expeditiekorpsen behoorden, die de Weermacht in het voormalig Belgisch Kongo had opgericht. De Hoge raad voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers kaartte het verschil in behandeling aan bij Minister van Landsverdediging André Flahaut. Daarom beslist de ministerraad nu op zijn voorstel, om de verhoging ook aan die laatste categorie oud-strijders toe te kennen.