01 apr 2004 19:00

Structurele detacheringen

Op voorstel van vice-premier en minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael heeft de regering beslist een legale basis te voorzien die een soepelere toepassing toelaat van de mammoetbepalingen ingeval van structurele detacheringen.

Op voorstel van vice-premier en minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael heeft de regering beslist een legale basis te voorzien die een soepelere toepassing toelaat van de mammoetbepalingen ingeval van structurele detacheringen.

Dit heeft vooral betrekking op structurele detacheringen naar dienstenorganisaties zoals de AIK's (Arrondissementeel Informatie Kruispunten) of de CIC's (Centra voor Informatie en Communicatie) waarvoor de normale bepalingen van het mammoetstatuut te strak zijn. Deze regelgeving is voorzien voor detacheringen in het kader van punctuele opdrachten, maar maakt detacheringen op vaste basis te duur en te weinig efficiënt.