29 mrt 2012 19:31

Structurele maatregelen voor de opvang van asielzoekers

Staatssecretaris voor Asiel, Migratie en Maatschappelijke Integratie Maggie De Block heeft de ministerraad een voorstel met duurzame, structurele maatregelen voorgelegd om de opvangcrisis op te lossen.

Het gaat om maatregelen voorzien in het regeerakkoord en in de beleidsnota’s van de staatssecretaris. Ze bestrijken het opvangnetwerk en asiel en migratie, aangezien beide domeinen zeer nauw met elkaar verbonden zijn. De maatregelen situeren zich op wetgevend vlak en op het vlak van organisatie en management van de verschillende asiel- en opvanginstanties.

1. Voorgestelde maatregelen op het vlak van asiel en migratie met een impact op het opvangnetwerk

Deze maatregelen zullen de druk op het opvangnetwerk verminderen, met respect voor de hoge standaarden van de internationale bescherming die de Belgische wetgeving garandeert:

 • lijst van veilige landen
 • ontmoedigen van meervoudige asielaanvragen
 • preventiecampagnes
 • terugkeerbeleid
 • strijd tegen misbruiken en oneigenlijk gebruik van procedures
 • verbetering van de productiviteit van de instanties voor asiel en migratie
 • betere uitwisseling van informatie tussen instanties

2. Voorgestelde maatregelen met betrekking tot het opvangnetwerk zelf

 • optimaliseren van het beheer van het opvangnetwerk
 • materieel spreidingsplan
 • uitstroom naar integratie verbeteren
 • harmonisering van de criteria wat de verlenging van het recht op opvang betreft
 • toegang tot arbeidsmarkt