14 nov 2013 15:04

Structurele vermindering van werkgeversbijdragen voor sociale zekerheid

De ministerraad keurt op initiatief van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx en minister van Werk Monica De Coninck een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de structurele vermindering van sociale zekerheidsbijdragen versterkt. 

Het ontwerp verhoogt de structurele verminderingen van de werkgeversbijdragen voor de werknemers van categorie 1, namelijk alle werknemers die aan alle takken van de sociale zekerheid zijn onderworpen met uitzondering van de non-profit sector. De vermindering verhoogt vanaf 1 januari 2014 van 455 euro tot 462,60 euro per trimester. de verhoging compenseert de financiële kost die gepaard gaat met de afschaffing van de carensdag, die voortaan in de periode van gewaarborgd inkomen wordt geïntegreerd. De maatregel sluit aan op de harmonisering van de statuten arbeiders-werknemers.

Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 331 van de programmawet van 24 december 2002