27 apr 2007 17:00

Studiecentrum voor Kernenergie

Technisch passief van het Studiecentrum voor Kernenergie

Technisch passief van het Studiecentrum voor Kernenergie

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat voor de tweede maal bijlage 2 van het koninklijk besluit van 16 oktober 1991 aanpast. Het ontwerp dat minister van Energie Marc Verwilghen indiende, wijzigt de regels van het toezicht en de subsidiëring van het Studiecentrum voor Kernenergie en zijn statuten. Het ontwerp stelt een nieuw betalingsschema van 2005 tot en met 2019 vast met nieuwe bedragen die aan het fonds voor het technisch passief van het Studiecentrum voor Kernenergie bij de Nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen (NIRAS) moeten worden betaald.