28 okt 2022 17:53

Subsidie voor klimaatneutrale staalproductie

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Energie Tinne Van der Straeten akkoord met de toekenning van een subsidie voor de productie van groen staal, ter uitvoering van het Herstart- en Transitieplan van de federale regering.

Dit project kadert in de federale waterstofstrategie die gericht is op de ontwikkeling van hernieuwbare waterstof als energiedrager, om zo bepaalde toepassingen klimaatneutraal te maken waarvoor elektrificatie technisch niet haalbaar of economisch niet rendabel is.

De subsidie van 6 miljoen euro heeft tot doel een innovatief project rond klimaatneutrale staalproductie, met behulp van waterstof geproduceerd door een elektrolyse, te steunen.