15 dec 2023 18:34

Subsidies 2023 om de meerkosten voor de beveiliging van het proces over de aanslagen in Brussel te financieren

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden een ontwerp van koninklijk besluit goed houdende de wijze van toekenning van subsidies voor 2023 aan de politiezone Brussel-HOOFDSTAD-Elsene ter financiering van de meerkosten voor de beveiliging van het proces over de aanslagen in Brussel.

Het koninklijk besluit voorziet voor 2023 in de toekenning van een financiële steun van de overheid, in de vorm van subsidies t.w.v. 765 000 euro, bestemd voor de politiezone Brussel-HOOFDSTAD-Elsene, zodat ze de meerkosten en de budgettaire lasten van de beveiliging van het proces over de aanslagen in Brussel kan opvangen.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 september 2023 betreffende de betalingsmodaliteiten van een subsidie voor de politiezone Brussel-HOOFDSTAD-Elsene in het kader van het proces Maalbeek-Zaventem