30 mrt 2007 17:00

Subsidies voor geleerden, schrijvers en kunstenaars

Toevoeging van het Vlaams audiovisueel fonds aan lijst van erkende instellingen die niet-belastbare prijzen kunnen toekennen

Toevoeging van het Vlaams audiovisueel fonds aan lijst van erkende instellingen die niet-belastbare prijzen kunnen toekennen

Minister van Financiën Dider Reynders stelde voor om het Vlaams audiovisueel fonds toe te voegen aan de lijst van erkende instellingen die prijzen en subsidies kunnen toekennen aan geleerden, schrijvers en kunstenaars waarop ze geen inkomstenbelasting moeten betalen. De vrijstelling vangt aan op 1 januari 2007. De ministerraad keurde het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het vlak van de belastingvrijstelling van prijzen en subsidies goed.