29 jan 2021 17:27

Subsidies voor telecomoperatoren voor projecten die de digitale kloof verkleinen

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Telecommunicatie Petra De Sutter akkoord met het toekennen van subsidies aan telecomoperatoren ten behoeve van projecten met het oog op het verkleinen van de digitale kloof.

De digitale kloof gaat enerzijds over de toegang hebben tot de infrastructuur en anderzijds over de verwerving van de skills en competenties om ermee om te gaan. De coronacrisis heeft het gebrek van deze twee elementen verder aangescherpt bij de meest kwetsbaren in onze samenleving. Daarom is het noodzakelijk om hier snel en effectief in te schakelen en te investeren.

Heel wat telecomoperatoren hebben initiatieven lopen om op deze noden een antwoord te bieden. Het betreft hierbij initiatieven rond het uitbreiden van internettoegangen, betaalbaarder maken van internet & bevorderen van de digitale skills. Om deze initiatieven te boosten zullen telecom-operatoren aanspraak kunnen maken op subsidies voor een totaalbedrag van zes miljoen euro. Deze subsidies creëren een hefboomeffect daar operatoren minimum de helft van de projecten zelf dienen te financieren.

De telecomoperatoren kunnen voorstellen indienen opdat ze extra financiering krijgen om hun initiatieven uit te breiden en/of nieuwe initiatieven te lanceren. De subsidies kunnen betrekking hebben op alle aspecten/kosten die aan het project gelinkt kunnen worden en zullen aldus niet rechtsreeks aan de consumenten gegeven worden maar wel aan de operatoren. Alle initiatieven dienen binnen het jaar 2021 afgerond te worden.