10 aug 2020 16:37

SURE - Persbericht van het Federaal Agentschap van de Schuld

België vraagt officieel 7,8 miljard euro aan EU-steun in het kader van SURE.

Brussel, 10 augustus,2020

Op vrijdag 7 augustus 2020 heeft het Koninkrijk België officieel verzocht om financiële steun in het kader van het SURE-programma van de Europese Unie voor een totaalbedrag van 7,77 miljard euro. Dit bedrag vertegenwoordigt de Belgische overheidsuitgaven die voortvloeien uit nationale maatregelen die rechtstreeks verband houden met tijdelijke werkloosheid en soortgelijke maatregelen om de economische en sociale gevolgen van de buitengewone omstandigheden van de uitbraak van COVID-19 aan te pakken. Van het totale bedrag van 7,77 miljard EUR zijn 6,21 miljard EUR uitgaven van de federale overheid, de rest zijn uitgaven van de gewesten en gemeenschappen.

De steun in het kader van het SURE-programma wordt verleend in de vorm van leningen die door de Europese Unie worden verstrekt. Verwacht wordt dat de Europese Unie de leningen aan België en de andere lidstaten die het instrument hebben aangevraagd, zal beginnen uit te betalen vanaf september 2020, en dit tot midden 2021, voor de eerste reeks aanvragen.

De minister van Financiën, Alexander De Croo, verklaarde: “Dit toont aan dat Europa in tijden van crisis snel kan handelen en dat het in staat is tot concrete solidariteit op grote schaal. De lidstaten kunnen de negatieve sociale en economische gevolgen van de crisis alleen effectief aanpakken als zij intensief samenwerken, waarvan SURE een uitstekend voorbeeld is. SURE helpt België de financiering van zijn overheidsschuld te diversifiëren en tegelijkertijd extra steun te krijgen voor de financieringsbehoeften van de gemeenschappen en gewesten. Zo helpt SURE de Belgische overheid om meer dan 1 miljoen werknemers, zelfstandigen en KMO’s in staat te stellen deze moeilijke periode te overbruggen".

Het besluit van de Europese Raad om België steun te verlenen wordt in de nabije toekomst verwacht. Naar aanleiding van deze beslissing kan het Agentschap van de Schuld zijn financieringsplan voor 2020 actualiseren als het ervoor kiest om in 2020 een eerste leningstranche aan te vragen.