02 feb 2021 16:39

SURE - Persbericht van het Federaal Agentschap van de Schuld

Het Federaal Agentschap van de Schuld ontving vandaag de tweede en derde tranche van het Europees instrument voor tijdelijke steun om het risico op werkloosheid in noodsituaties te beperken (SURE). België heeft een lening gevraagd van EUR 7,803 miljard, waarvan EUR 6,210 miljard aangewend zal worden voor de financiering en herfinanciering van in aanmerking komende uitgaven door de federale overheid.

De tweede tranche, die volledig ten goede komt van de federale overheid, bestaat uit een lening op 7 jaar voor een nominaal bedrag van EUR 1,300 miljard met eindvervaldag 2 juni 2028. Deze lening weerspiegelt de transactie van de Europese Commissie op 7 jaar met een coupon van 0,00% en een negatieve rentevoet van -0,497%. Daaruit volgt dat het overeenkomstig uitgekeerde bedrag (EUR 1,346 miljard) boven pari is.

De derde tranche, die eveneens volledig ten goede komt van de federale overheid, bestaat uit een lening op 30 jaar voor een nominaal bedrag van EUR 700 miljoen met eindvervaldag 4 november 2050. Deze lening weerspiegelt de transactie van de Europese Commissie op 30 jaar met een coupon van 0,30% en een rentevoet van 0,134%. Het uitgekeerde bedrag (EUR 732,7 miljoen) is ook hier boven pari.

De financiering op lange termijn van het Agentschap bedraagt nu EUR 8,00 miljard, wat overeenkomt met 18,34% van het geplande bedrag van EUR 43,61 miljard.