30 mrt 2021 16:09

SURE - Persbericht van het Federaal Agentschap van de Schuld

Het Federaal Agentschap van de Schuld ontving vandaag de vierde en vijfde tranche van het Europees instrument voor tijdelijke steun om het risico op werkloosheid in noodsituaties te beperken (SURE).

De vierde tranche bestaat uit een lening op 5 jaar voor een nominaal bedrag van EUR 1,300 miljard. De eindvervaldag is 4 maart 2026. Deze lening weerspiegelt de transactie van de Europese Commissie op 5 jaar met een coupon van 0,00% en een negatieve rentevoet van -0,488%. Daaruit volgt dat het overeenkomstig uitgekeerde bedrag (EUR 1,330 miljard) boven pari ligt.

De vijfde tranche bestaat uit een lening op 25 jaar voor een nominaal bedrag van EUR 900 miljoen. De eindvervaldag is 2 mei 2046. Deze lening weerspiegelt de transactie van de Europese Commissie op 25 jaar met een coupon van 0,45% en een rentevoet van 0,476%. Het uitgekeerde bedrag (EUR 892,6 miljoen) is dan ook beneden pari.

De bedragen van deze vierde en vijfde tranche zullen opnieuw volledig ten goede komen van de federale overheid.

De financiering op lange termijn van het Agentschap bedraagt nu EUR 21,89 miljard, wat overeenkomt met 50,19% van het geplande bedrag van EUR 43,61 miljard voor het jaar 2021.