30 mrt 2007 17:00

Syndroom van Sjögren

Tegemoetkoming in de uitgaven voor oftalmologische zorgen van patiënten die lijden aan het syndroom van Sjögren in het kader van de maximumfactuur

Tegemoetkoming in de uitgaven voor oftalmologische zorgen van patiënten die lijden aan het syndroom van Sjögren in het kader van de maximumfactuur

Minister van Sociale zaken en Volksgezondheid Rudy Demotte stelde een ontwerp van koninklijk besluit voor dat de uitgaven van patiënten die lijden aan het primair Sjögrensyndroom een forfaitaire tegemoetkoming van 20 euro per maand toekent. Die tegemoetkoming moet de oftalmologische zorgen dekken die deze patiënten nodig hebben (kunsttranen, oftalmologische gel, enz.) (wet verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging gecoördineerd op 14 juli 1994) Het ontwerp voert de beslissing van de ministerraad van 2 juni 2006 uit over het ten laste nemen van specifieke uitgaven van chronisch zieken in het kader van de MAF. Het ontwerp kreeg een positief advies van de Commissie voor begrotingscontrole en van het Verzekeringscomité van de dienst geneeskundige verzorging van het RIZIV.