09 jun 2023 17:42

Syntheserapport Duurzame Ontwikkelingsdoelen

De ministerraad neemt op voorstel van minister van Duurzame Ontwikkeling Zakia Khattabi akte van het syntheserapport over de integratie van de duurzame ontwikkelingsdoelen in de algemene beleidsnota’s.

Op 23 juli 2021 besloot de minsterraad dat elk regeringslid jaarlijks de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) en SDG-targets integreert in zijn of haar algemene beleidsnota’s. Hierbij werd het sterk aanbevolen beroep te doen op een materialiteitsanalyse waarvoor het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (FIDO) sjablonen ter beschikking stelt. De Ministerraad stemde daarbij ook in met het principe dat de algemene beleidsnota’s een hoofdstuk bevatten waarin expliciet de link wordt gelegd met de SDGs en SDG-targets. Een beknopt narratief van de materialiteitsanalyse net als extra informatie over de verwachte SDG-impact, kon als bijlage bij de algemene beleidsnota worden opgenomen.

In de beslissing van 23 juli 2021 vroeg de ministerraad ook dat de minister van Duurzame Ontwikkeling elk jaar een generiek syntheserapport opmaakt over de SDG-alignering van de beleidsnota’s van de regeringsleden. Het syntheserapport werd opgemaakt door de minister bevoegd voor Duurzame Ontwikkeling, op voorstel van haar administratie, het FIDO die alle beleidsnota’s 2023 doornam en analyseerde op basis van de door de ministerraad genomen beslissing van 23 juli 2021 alsook op basis van de aanbevelingen van het eerste syntheserapport van 1 april 2022. Het betreft hier een generieke syntheserapport van de bijdrage van elk beleidsdomein aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.