17 mei 2024 20:12

Syntheserapport inzake de integratie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen in de algemene beleidsnota's

De ministerraad neemt op voorstel van minister van Duurzame Ontwikkeling Zakia Khattabi akte van het syntheserapport over de integratie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) in de algemene beleidsnota's van de regeringsleden. 

Het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling wordt voornamelijk bepaald door de wet van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling. Zoals bepaald in deze wet werd een federale beleidsvisie op lange termijn inzake duurzame ontwikkeling opgemaakt waarin 55 doelstellingen werden opgenomen die behaald moeten worden tegen 2050. Daarnaast heeft België zich als lidstaat van de VN ook geëngageerd om tegen 2030 de Duurzame Ontwikkelingsdoelen te behalen.

Op 23 juli 2021 besloot de minsterraad dat elk regeringslid jaarlijks de SDG's en SDG-targets integreert in de algemene beleidsnota’s. Concreet gaat het om een beknopt narratief van de materialiteitsanalyse met extra informatie over de verwachte SDG-impact die als bijlage bij de algemene beleidsnota wordt opgenomen. De minister van Duurzame Ontwikkeling maakt elk jaar een syntheserapport op over de SDG-alignering van de beleidsnota’s van de regeringsleden.

De ministerraad neemt nu akte van het derde syntheserapport dat werd opgemaakt door de minister bevoegd voor Duurzame Ontwikkeling, op voorstel van het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling, die alle beleidsnota’s 2024 doornam en analyseerde op basis van de beslissing van 23 juli 2021 alsook op basis van de aanbevelingen van het eerste en tweede syntheserapport. Het betreft een generiek syntheserapport van de bijdrage van elk beleidsdomein aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.