20 mrt 2014 17:56

Systeem van defiscalisatie voor benzine en gasolie aangevuld met bepaalde biobrandstoffen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Koen Geens een voorontwerp van wet goed dat een nieuw systeem van defiscalisatie invoert voor benzine en gasolie aangevuld met bepaalde biobrandstoffen. 

Het voorontwerp stelt de toepassingsbepalingen vast van een verlaagd accijnstarief voor bepaalde types van biobrandstoffen, vermengd met benzine en gasolie voor de weg. Die biobrandstoffen moeten geproduceerd worden in productie-eenheden die erkend zijn in het kader van een aanbesteding. De erkenning wordt beperkt tot een periode van 3 jaar. 

Het voorontwerp draagt bij tot het bevorderen van de productie van duurzame biobrandstoffen, het ondersteunen van de Europese doelstellingen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en het versterken van de bescherming van de ecosystemen terwijl de afhankelijkheid ten opzichte van de invoer van fossiele energieën wordt verminderd.  

Het nieuwe systeem is voor akkoord voorgelegd aan de Europese Commissie, in het kader van de communautaire regels met betrekking tot staatssteun. 

Het ontwerp wordt ook voor advies overgemaakt aan de Raad van State.