06 sep 2013 15:54

Taken uitgevoerd in opdracht van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw Sabine Laruelle een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) de mogelijkheid biedt om een beroep te doen op deskundigen om opdrachten uit te voeren.  

Het FAVV kan een beroep doen op bio-ingenieurs, masters, industrieel ingenieurs of bachelors voor volgende taken:

  • de certificering in de plantaardige sector
  • controles bij de invoer bij grensposten: phytosanitaire controle en controle van kwaliteitsnormen

Het ontwerp vervangt het koninklijk besluit van 20 december 2004 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het FAVV taken door zelfstandige dierenartsen kan laten verrichten. Een van de bijzonderheden van het nieuwe ontwerp is dat men een beroep kan doen op rechtspersonen die activiteiten uitoefenen inzake controle, bemonstering, certificering en audit en niet enkel alleen op zelfstandige opdrachtnemers. Door de toelating voor rechtspersonen kunnen ook expertisekantoren, onafhankelijke ceritifceringsinstellingen en in de toekomst ook bepaalde categorieën van keuringsbedrijven in aanmerking komen. 

Het ontwerp wordt aan de Raad van State voorgelegd.

ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen taken kan laten verrichten door zelfstandige dierenartsen, bio-ingenieurs, masters, industrieel ingenieurs of bachelors of door rechtspersonen die activiteiten beoefenen in verband met controle, bemonstering, certificering en audit