22 jul 2008 11:33

Tandartsen

Planning van het aanbod aan tandartsen

Planning van het aanbod aan tandartsen

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx voor 2014 en 2015 het totale aantal tandartsen vastgelegd die de bijzondere beroepstitels kunnen bekomen. Voor deze jaren wordt het totale contingent gebracht op 160 per jaar.

Voor de universiteiten van de Vlaamse Gemeenschap zijn dat:

80 algemene tandartsen,
7 tandartsen gespecialiseerd in parodontologie,
9 tandartsen gespecialiseerd in orthodontie.

Voor de universiteiten van de Franse gemeenschap: 
52 algemene tandartsen,
5 tandartsen gespecialiseerd in parodontologie,
7 tandartsen gespecialiseerd in orthodontie.

Men zal het verschil van het aantal tandartsen, tot maximum 20% hoger of lager dan de aantallen die zijn voorzien, tot 2015 kunnen overdragen naar de volgende jaren.

De ministerraad heeft het ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd tot wijziging van het kb van 25 april 2007 over de planning van het aanbod van de tandheelkunde.