09 jun 2023 17:42

Tandartsenquota voor 2028

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de tandartsenquota voor het jaar 2028 vastlegt.

De quota worden per gemeenschap vastgesteld na advies van de planningscommissie Medisch Aanbod.

Het maximaal aantal geattesteerde kandidaten dat toegang heeft tot een opleiding leidend tot één van de beroepstitels voorbehouden aan de beoefenaars van de tandheelkunde voor het jaar 2028 wordt vastgesteld op:

  • 181 voor de Vlaamse Gemeenschap
  • 106 voor de Franse Gemeenschap