15 dec 2023 18:34

Tandartsenquota voor 2029

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de tandartsenquota voor het jaar 2029 vastlegt.

Het maximaal aantal geattesteerde kandidaten dat toegang heeft tot een opleiding leidend tot één van de beroepstitels voorbehouden aan de beoefenaars van de tandheelkunde voor het jaar 2029 wordt vastgesteld op:

  • 195 voor de Vlaamse Gemeenschap
  • 106 voor de Franse Gemeenschap