11 apr 2008 16:51

Tandheelkundige verstrekkingen

Basis tandverzorging nu ook gratis voor kinderen tot 15 jaar

Basis tandverzorging nu ook gratis voor kinderen tot 15 jaar

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat meer jongeren gratis basis tandverzorging biedt. 

De gratis conserverende tandverzorging die nu beperkt is tot kinderen van 12 jaar, wordt uitgebreid tot de jongeren van 15 jaar. 

Het ontwerp dat minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx voorstelde, kreeg een positief advies van het Verzekeringscomité van de dienst voor geneeskundige verzorging van het RIZIV.

De ministerraad keurde het ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het kb van 10 oktober 1986 tot uitvoering van het art. 53, 9de lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.