22 jan 2021 16:18

Taskforce Kwetsbare groepen: tijdelijke maatregelen

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Gelijke Kansen Sarah Schlitz drie ontwerpen van koninklijk besluit goed voor een tijdelijke versterking van het aanbod van accommodatie en steun voor LGBTQIA+ personen die zijn uitgesloten van - of op de vlucht zijn voor - hun familie. Daarnaast keurt de ministerraad uitzonderlijke bijkomende financiële steun goed die wordt toegekend aan het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (IGVM) om een overeenkomst te sluiten met de gespecialiseerde opvangdiensten van vrouwen die het slachtoffer zijn van geweld en van intrafamiliaal geweld. 

De gezondheidscrisis heeft het leven bemoeilijkt voor personen die uit huis werden gezet of op de vlucht gingen voor hun familie wegens hun seksuele geaardheid. In het licht van deze situatie is het aanbod aan toevluchtmogelijkheden voor LGBTQIA+ personen ruim ontoereikend gebleken, waardoor veel van die personen op straat terechtkwamen of hun toevlucht moesten zoeken in opvangcentra voor daklozen, die niet altijd aangepast zijn aan de noden van LGBTQIA+ personen.

Daarnaast heeft de gezondheidscrisis het aantal gevallen van geweld tegenover vrouwen verveelvoudigd. Als antwoord op die situatie hebben de gewesten middelen uitgetrokken om de opvangcapaciteiten van de gespecialiseerde diensten voor de opvang van vrouwen die het slachtoffer zijn van geweld te verruimen of plaatsen vrij te maken in hotels. Niettemin blijven die diensten kampen met moeilijkheden om de vrouwen kwaliteitsvol te begeleiden gelet op de sanitaire regels en op de aanbevelingen die gelden voor de instellingen die toegankelijk blijven voor publiek.

Daarom werd, in het kader van de Taskforce Kwetsbare Groepen, die gecoördineerd wordt door minister van Maatschappelijke Integratie Karine Lalieux, in december 2020 een princiepsakkoord gegeven voor de twee volgende maatregelen:

  • de tijdelijke versterking van het aanbod van accommodatie en steun voor LGBTQIA+ personen die zijn uitgesloten van - of op de vlucht zijn voor - hun familie (945.000 euro)
  • uitzonderlijke bijkomende financiële steun voor de gespecialiseerde opvangdiensten van vrouwen die het slachtoffer zijn van geweld en van intrafamiliaal geweld (1.000.000 euro)

Met de vandaag goedgekeurde tijdelijke maatregelen geeft de ministerraad uitvoering aan dit princiepsakkoord.