08 sep 2023 17:24

Technisch reglement voor het beheer van het transmissienet van elektriciteit

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het technisch reglement voor het beheer van het transmissienet van elektriciteit vervangt.

Het koninklijk besluit van 22 april 2019 over het technisch reglement wordt in twee delen opgesplitst:

  • het voorliggend ontwerp houdende een technisch reglement voor het beheer van het transmissienet van elektriciteit
  • een gedragscode elektriciteit opgesteld door de commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas (CREG), gepubliceerd op 20 oktober 2022

Het voorontwerp wordt na de bespreking op het Overlegcomité ter advies voorgelegd aan de Raad van State.