07 jul 2023 16:46

Technische verstrekkingen van basisverpleegkundigen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed dat vastlegt welke verpleegkundige technische verstrekkingen een basisverpleegkundige mag uitoefenen en onder welke voorwaarden.

Dit ontwerp van koninklijk besluit past binnen het kader van de totstandkoming van de nieuwe functie basisverpleegkundige en de bredere hervorming van het verpleegkundig beroep. Deze nieuwe functie heeft tot doel een passend antwoord te bieden op de bekommernissen van de EU met betrekking tot de HBO5-zorgopleiding. In het kader van de bredere hervorming zorgt de functie er mee voor dat de zorgtaken worden toegewezen aan zorgverleners die ze op de meest doelmatige en kwaliteitsvolle manier kunnen uitoefenen, en dat zij-instromers vlot de stap kunnen zetten naar een verpleegkundig beroep. Zo wil het de sector aantrekkelijker maken.

Het ontwerp geeft uitvoering aan de nieuwe functie van basisverpleegkundige en bepaalt de lijst van verpleegkundige technische verstrekkingen die de basisverpleegkundige zal kunnen uitoefenen, evenals hun uitoefeningsvoorwaarden.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.