28 feb 2014 19:24

Tegemoetkoming voor de betaling van vaccins in het kader van preventieprogramma's met een nationaal karakter 2014

De ministerraad gaat akkoord met het ontwerp van koninklijk besluit dat minister van Sociale Zekerheid en Volksgezondheid Laurette Onkelinx voorlegde en dat de tegemoetkoming regelt voor vaccins uit de preventieprogramma's met nationaal karakter in 2014.

De Dienst voor Geneeskundige Verzorging van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) kan met de gemeenschappen een overeenkomst sluiten die een tegemoetkoming toekent in de betaling van vaccins. Het gaat om de vaccins die opgenomen zijn in de vaccinatiekalender 2007 van de Hoge Gezondheidsraad. Het RIZIV neemt ten hoogste twee derde van de kosten op zich.