10 nov 2023 21:01

Tegemoetkoming voor personen met een handicap die opnieuw aan het werk gaan

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met Personen met een handicap Karine Lalieux een ontwerp van koninklijk besluit goed dat financiële drempels wegwerken voor mensen met een handicap die aan het werk gaan.

Het ontwerp van koninklijk besluit moedigt personen met een handicap die gedurende minstens twee jaar geen arbeidsinkomen hebben, aan te om (terug) aan het werk te gaan. Gedurende een periode van twee jaar zullen deze mensen kunnen genieten van een hogere vrijstelling van hun arbeidsinkomsten waardoor ze hun inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) gemakkelijker zullen kunnen combineren met arbeidsinkomsten.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 juli 1987 betreffende de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming, waarbij een voordeliger systeem wordt ingevoerd voor de berekening van de inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap die langdurige inactief zijn, met de bedoeling hen aan te moedigen opnieuw aan het werk te gaan