20 jul 2006 17:00

Tegemoetkomingen personen met handicap

Aanpassing van wetgevingstechnische aard

Aanpassing van wetgevingstechnische aard

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Rudy Demotte en Staatssecretaris voor het gezin en personen met een handicap Gisèle Mandaila Malamba stelden voor om het voorontwerp van wet houdende wijziging van de wet (*) betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap te wijzigen. De bedoeling van het voorontwerp is om een wetgevingstechnische anomalie uit de weg te ruimen. De directie-generaal personen met een handicap moet niet meer aan de persoon met een handicap vragen of hij ook uitkeringen voor oorlogsslachtoffers ontvangt. Maar de directie moet wel blijven eisen om elke wijziging van de uitkeringen van oorlogslachtoffers mee te delen, als ze leiden tot een globale stijging van het inkomen met ten minste 10%. Hetzelfde geldt voor de gegevens voor belastbare inkomsten en onroerende goederen. De koning kan nu de gegevens bepalen die de persoon met een handicap moet meedelen.