27 jun 2008 13:13

Telematicanetwerk van de FOD Buitenlandse Zaken

Verlenging met één jaar van de overheidsopdracht voor het telematicanetwerk van de FOD Buitenlandse Zaken

Verlenging met één jaar van de overheidsopdracht voor het telematicanetwerk van de FOD Buitenlandse Zaken

De ministerraad ging akkoord met het voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht om de overheidsopdracht voor diensten via onderhandelingsprocedure voor het telematicanetwerk van de FOD Buitenlandse Zaken (WAN) met een jaar te verlengen.

Omdat de regering van lopende zaken lang aan het werk is gebleven en het moeilijk was om encryptieapparatuur te vinden liep het project voor de verlenging van het WAN-contract één jaar vertraging op. Om de continuïteit van de dienst te verzekeren heeft de ministerraad beslist de overheidsopdracht met één jaar te verlengen.

De FOD Buitenlandse Zaken heeft een wereldwijd informaticanetwerk (WAN) dat de Belgische ambassades en consulaten in het buitenland en de diensten van het hoofdbestuur op geïntegreerde, beveiligde en betaalbare wijze via een informaticanetwerk verbindt. De firma Infonet-Belgium n.v. werd in november 2001 belast met het opzetten van het informaticanetwerk. Het contract eindigt in november 2008.