31 aug 2018 17:57

Tendering van de offshore windmolenparken vanaf 2020

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Energie Marie Christine Marghem en staatssecretaris voor Noordzee Philippe De Backer akkoord met de principenota 'tendering offshore windparken vanaf 2020'.

De principenota kadert in de beslissing van de ministerraad van 27 oktober 2017 om de offshore windmolenparken vanaf 2020 te gaan tenderen en de federale energiestrategie.

Er dienen keuzes gemaakt te worden op het vlak van de kaderwet, die uitgewerkt wordt door de minister van Noordzee en de minister van Energie, het uitvoeringsbesluit, het offshore en onshore energienetwerk en de timing voor de tenderprocedure. De regering opteert voor een tendermechanisme om de volgende viervoudige doelstelling te realiseren:

  • Capaciteit hernieuwbare windenergie (min. 1,7 GW)
  • Maximaal geleverde energie op het net (in GWh)
  • Minimale kosten voor de consument (direct of indirect)
  • Energienet ondersteunende diensten (balancering, stockage, ...)

De overheid zal de regie van de voorstudies in handen nemen, die dienen uitgevoerd te worden in 2020 en 2021. Netbeheerder Elia zal instaan voor de transformatiestations en kabels offshore tot aan de parken, zodat de parken enkel nog dienen aan te sluiten op deze stations en ze zich kunnen concentreren op hun kerntaak, de bouw en exploitatie van de windmolenparken.