02 sep 2016 12:53

Terreinoverdracht voor de bouw van een nieuwe gevangenis in Antwerpen

De ministerraad gaat op voorstel van minister belast met Regie der Gebouwen Jan Jambon akkoord met de principenota over de terreinoverdracht voor de bouw van een nieuwe gevangenis in Antwerpen.

De stijgende populatie in de gevangenissen en de verouderde infrastructuur toonden de hoogdringendheid aan van de uitvoering van het masterplan 2008-2012-2016 dat de regering in 2008 goedkeurde. Het plan bevat vijf grote actiepunten:

  • een renovatieprogramma voor het herstel van verloren capaciteit (quick wins)
  • de bouw van bijkomende cellen op bestaande sites om de overbevolking op te vangen
  • de bouw van zeven nieuwe inrichtingen voor het opvangen van de stijgende behoefte en het voorzien van een buffercapaciteit zodat we oude inrichtingen in veilige omstandigheden kunnen renoveren
  • de bouw van zes nieuwe inrichtingen ter vervanging van sterk verouderde inrichtingen
  • een inhaalprogramma voor renovatie dat voor veilige en humane leefomstandigheden zorgt

Een van de dossiers van het masterplan is het dossier voor de bouw van een nieuwe gevangenis in Antwerpen. De terreinoverdracht voor deze gevangenis wordt begin 2017 verwacht.