26 apr 2024 17:37

Terug-naar-werktrajecten: oprichting van het TRIO-platform

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een voorontwerp van wet goed houdende de oprichting en de organisatie van het TRIO-platform.

De bestuursovereenkomst 2022-2025 van het RIZIV voorziet in de oprichting van een beveiligd, collaboratief, digitaal communicatieplatform dat toegankelijk is voor TRIO-artsen (adviserend artsen van verzekeringsinstellingen, arbeidsartsen en huisartsen) in het kader van de Terug-naar-werktrajecten.

Het TRIO-platform moet het mogelijk maken om medische gegevens uit te wisselen tussen adviserend artsen, arbeidsartsen en huisartsen in het kader van de Terug-naar-werktrajecten, alsook om een individueel dossier te creëren voor elke verzekerde die een Terug-naar-werktraject start. Daarin worden medische en administratieve gegevens bewaard en kunnen sleutelgegevens over het beheer van een Terug-naar-werktraject worden geraadpleegd.

Het voorontwerp van wet heeft als doel om het wettelijke kader van dit digitale-communicatieplatform te bepalen.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Gegevensbeschermingsautoriteit en de Raad van State.