26 apr 2024 17:37

Terugbetaling van de kosten voor de evacuatie van Belgen en erkende vluchtelingen uit Gaza

De ministerraad stemt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib in met de inschrijving van een bedrag ten laste van de federale interdepartementale provisie voor de financiering van de kosten voor de evacuatie van Belgen en erkende vluchtelingen uit Gaza.

België verleent momenteel hulp aan Belgen en in België erkende vluchtelingen, alsook aan de leden van hun kerngezin, om Gaza te verlaten. De kosten voor bijstand betreffen tijdelijke versterkingen voor de posten die betrokken zijn bij de evacuaties, transportkosten, verblijfskosten en kleine noodaankopen van voedsel/sanitaire producten voor de geëvacueerden.

Op 24 april 2024 waren in totaal 736 Belgen, erkende vluchtelingen en leden van hun kernfamilie in Gaza geïdentificeerd sinds het begin van de crisis: 516 personen werden geëvacueerd en 220 bevinden zich nog ter plaatse.

Tot op heden heeft de administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie belast met Consulaire Zaken van de FOD Buitenlandse Zaken de kosten voor de evacuaties uit Gaza voorgefinancierd. Dit dossier is het eerste verzoek om terugbetaling via de federale interdepartementale provisie, vermits de bijstand voor de evacuaties nog niet is afgelopen. De ministerraad stemt in met de inschrijving van een bedrag van 286 038,76 euro ten laste van de federale interdepartementale provisie om deze kosten te financieren.