30 sep 2004 20:00

Terugtrekking van de markt van de specialiteiten VIOXX en VIOXXDOLOR

De firma MERCK SHARP & DOHME heeft vandaag aangekondigd dat ze wereldwijd haar specialiteiten die rofecoxib bevatten van de markt terug zal trekken, d.i. een anti-inflammatoir geneesmiddel dat gebruikt wordt bij de behandeling van artrose, artritis en acute pijn. In België betreft dit de specialiteiten VIOXX en VIOXXDOLOR.

De firma MERCK SHARP & DOHME heeft vandaag aangekondigd dat ze wereldwijd haar specialiteiten die rofecoxib bevatten van de markt terug zal trekken, d.i. een anti-inflammatoir geneesmiddel dat gebruikt wordt bij de behandeling van artrose, artritis en acute pijn. In België betreft dit de specialiteiten VIOXX en VIOXXDOLOR.

Deze beslissing is het gevolg van de waarneming van een verhoogd risico van ernstige thrombotische cardiovasculaire effecten, zoals hartinfarct en cerebrovasculaire accidenten tijdens een klinische studie. De federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmiliue raadt patiënten die momenteel behandeld worden met rofecoxib aan contact op te nemen met hun arts.