31 jan 2014 18:38

Terugvorderbaar voorschot voor Belgocontrol

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Mobiliteit Melchior Wathelet de wettelijke bepalingen goed die het mogelijk maken aan Belgocontrol, in geval van nood, een terugvorderbaar voorschot toe te kennen. 

De bepalingen schrijven een bedrag van 20 miljoen euro in op de begroting 2014 voor de toekenning van een terugvorderbaar voorschot aan Belgocontrol. Volgens de laatste thesaurievooruitzichten zou het bedrijf immers tijdens het tweede semester van 2014 een tijdelijk tekort aan liquiditeiten kunnen ondervinden. In geval van liquiditeitsproblemen bij Belgocontrol kan de continuïteit van de openbare dienstverlening in het gedrang komen. Die continuïteit is van wezenlijk belang voor de veiligheid van het luchtruim en voor de algemene sociaaleconomische situatie. Het gaat om een tijdelijke maatregel, in afwachting van structurele maatregelen op het vlak van besparingen en financiering van Belgocontrol. Een ontwerp van koninklijk besluit zal de toekennings- en terugbetalingsmodaliteiten van dat voorschot nader bepalen. Deze bepalingen worden ingeveord in de eerste wet voor de aanpassing van de begroting 2014.