20 apr 2007 17:00

Tewerkstellingscellen

Vaststelling van het bedrag van de bijzondere vergoeding toegekend aan de RVA voor de financiering van de kostprijs van de tewerkstellingscellen

Vaststelling van het bedrag van de bijzondere vergoeding toegekend aan de RVA voor de financiering van de kostprijs van de tewerkstellingscellen

Op voorstel van de minister van Sociale Zaken Rudy Demotte en de minister van Werk Peter Vanvelthoven keurde de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed dat voor 2006 het bedrag vaststelt van de bijzondere vergoeding toegekend aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) voor de financiering van de tewerkstellingscellen. Het betreft hier de overdracht van middelen van de RVA - Globaal Beheer naar de RVA. Voor 2006 wordt het bedrag vastgesteld op 8.297.000 euro, namelijk 1 miljoen euro voor outplacement en 7.297.000 euro voor de inschakelingsvergoedingen.