10 mrt 2006 16:00

Themisplan

Hervorming van de gerechtelijke organisatie

Hervorming van de gerechtelijke organisatie

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, ging de Ministerraad in tweede lezing akkoord met de nota tot hervorming van de gerechtelijke organisatie, het themisplan, evenals met het voorontwerp van wet dat de Commissie voor de Modernisering van de Rechterlijke Orde en de algemene Raad van de partners instelt. In haar verklaring van juli 2003 stelt de regering haar Themisplan "voor een snelle administratie van de Justitie" voor. De decentralisatie van bepaalde bevoegdheden en de responsabilisering van de korpschefs en de magistraten waren twee hoofdelementen van dit omvangrijke moderniseringsproject van ons gerechtelijk apparaat. Op 26 juni 2005 neemt de Ministerraad akte van de hervormingsnota 'Themisplan', dat de verbetering beoogt van de werking van het gerecht via een reorganisatie van de beheersstructuur van de Rechterlijke Orde. Deze hervormingsnota is het voorwerp van een ruime raadpleging van de verschillende actoren van de gerechtelijke wereld, onder andere: - De Unie der Magistraten van de Hoven van Beroep; - De Nationale Unie der Magistraten van Eerste Aanleg; - De Union Professionnelle de la Magistrature; - De Association Syndicale des Magistrats ; - Magistratuur en Maatschappij ; - De Association des Magistrats des Juridictions du Travail; - Het Koninklijk Verbond van Vrede- en Politierechters; - Het permanent College van de Eerste Voorzitters; - Het College van Procureurs-generaal; - De Raad van de Procureurs des Konings; - De Nederlandse Conferentie van de Voorzitters van de Rechtbanken van Eerste Aanleg; - De Conférence Francophone des Présidents des Tribunaux de Première Instance ; - De Conferentie van de Arbeidsauditeurs van het Rijk ; - De Belgische vereniging van Onderzoeksrechters; - De Nationale Commissie van de Magistratuur; - De Nationale Confederatie van Griffiers en het Personeel van de Griffies van de Hoven en Rechtbanken; - De Hoge Raad voor de Justitie; - De Ordre des Barreaux Francophones et Germanophone; - De Orde van Vlaamse Balies. De hervormingsnota 'Themisplan' werd gevoelig gewijzigd in functie van de op- en aanmerkingen die geformuleerd werden door alle actoren van het overlegplatform. In bijlage vindt u meer uitleg over de voornaamste wijzigingen van het plan.