03 jun 2016 19:22

Tijdelijk verblijfsdocument tijdens reflectieperiode voor slachtoffers van mensenhandel

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken een voorontwerp van wet goed waarin het bevel om het grondgebied te verlaten, vervangen wordt door een tijdelijk verblijfsdocument in de procedure voor de slachtoffers van mensenhandel.

Het voorontwerp van wet vervangt een bevel om het grondgebied te verlaten door de toekenning van een tijdelijke verblijfstitel, gedurende de reflectieperiode van de slachtoffers van mensenhandel. De reflectieperiode is een periode van 45 dagen waarin de slachtoffers van mensenhandel tot rust kunnen komen, zich kunnen onttrekken aan de invloeden van de vermoedelijke daders en beslissen of ze al dan niet samenwerken met de bevoegde autoriteiten. De verandering naar de toekenning van een tijdelijke verblijfstitel komt er op vraag van de actoren op het terrein (Payoke, Pag-asa en Sürya) en wordt afgestemd op de noden van het slachtoffer.

Voor de slachtoffers werd tot op heden in een specifiek beschermingssysteem voorzien, waaronder de afgifte van tijdelijke verblijfsdocumenten en in bepaalde gevallen een verblijfstitel van onbepaalde duur.

Het voorontwerp van wet wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

Voorontwerp van wet tot wijziging van artikel 61/2 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen