17 mrt 2023 16:51

Tijdelijk verbod op het gebruik van TikTok voor overheidspersoneel

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Alexander De Croo en minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter een ontwerp van omzendbrief goed inzake een tijdelijk verbod op het gebruik van de applicatie TikTok op diensttoestellen van het federaal overheidspersoneel.

De maatregel komt er in navolging van gelijkaardige beslissingen door andere landen en door de instellingen van de Europese Unie. Op basis van adviezen van de Veiligheid van de Staat en het Centrum voor Cybersecurity België, nam de Nationale Veiligheidsraad van 10 maart 2023 voor de federale overheid de volgende beslissingen:

  • het verbod, met onmiddellijke ingang,  op de installatie en het gebruik van de applicatie op diensttoestellen
  • de verwijdering, tegen uiterlijk 31 maart 2023, van alle bestaande TikTok applicaties op deze diensttoestellen
  • de aanbeveling om de applicatie niet te installeren op persoonlijke toestellen met toegang tot interne federale overheidsnetwerken -en systemen, en om deze te verwijderen indien reeds geïnstalleerd

Het verbod zal geëvalueerd worden na 6 maanden.