09 jun 2023 17:42

Tijdelijk versnelde aanwervingsprocedure voor het Nationaal Crisiscentrum en de nood- en hulpcentrales

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden twee ontwerpen van koninklijk besluit goed die respectievelijk het Nationaal Crisiscentrum en de nood- en hulpcentrales toelaten medewerkers aan te stellen via een tijdelijke versnelde procedure.

Gelet op de noodzaak om snel bijkomend personeel aan te werven voor het Nationaal Crisiscentrum en de nood-en hulpcentrales, heeft de ministerraad op 24 maart 2023 principieel beslist om tijdelijk - van 30 juni 2023 tot en met 30 september 2023 - een versnelde contractuele aanwerving toe te staan.

In dit kader staan de ontwerpen van koninklijk besluit in voor de uitvoering van deze beslissing.

De ontwerpen worden na syndicaal overleg ter advies voorgelegd aan de Raad van State.