25 mrt 2021 19:36

Tijdelijke derdebetalersregeling voor het voorschrijven of toedienen van griepvaccins

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een tijdelijk ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de toepassing van de derdebetalersregeling dat toelaat om het voorschrijven of inenten van griepvaccins af te rekenen in derde betaler.

Het ontwerp is van kracht van 1 oktober 2020 tot 3 april 2021.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.