08 jun 2018 17:51

Tijdelijke huisvesting van de eerste inschrijving van de Dienst Vreemdelingenzaken en Dispatching Fedasil in het 'Klein Kasteeltje'

De ministerraad gaat op voorstel van minister belast met Regie der Gebouwen Jan Jambon akkoord met de tijdelijke huisvesting van de eerste inschrijving van de Dienst Vreemdelingenzaken en Dispatching Fedasil in het 'Klein Kasteeltje' in Brussel.

Regie der Gebouwen krijgt toestemming om alle maatregelen te treffen zodat een deel van de site van het 'Klein Kasteeltje' vanaf 1 januari 2019 de tijdelijke opvangplaats wordt voor de diensten verbonden aan de 'Eerste inschrijving van de Dienst Vreemdelingenzaken' en van de 'Dispatching Fedasil'.

Deze verhuis van WTC II naar het 'Klein Kasteeltje' heeft als doel de tijdelijke huisvesting van deze diensten, in afwachting van hun definitieve bestemming, zodra Neder-Over-Heembeek volledig operationeel zal zijn (voorzien voor begin 2022).