12 nov 2018 16:12

Tijdelijke opschorting Staatsbon-uitgiften op 4 december 2018

Tijdelijke opschorting Staatsbon-uitgiften op 4 december 2018

Het Federaal Agentschap van de Schuld zal op 4 december 2018 geen Staatsbon uitgeven. De huidige renteomgeving doet immers vermoeden dat de opgehaalde bedragen in de lijn zouden liggen van de lage resultaten die in juni en september van dit jaar bereikt werden.
Het Agentschap zal de uitgiften hernemen van zodra het meer succes verwacht.
Deze beslissing brengt het financieringsprogramma van 2018 niet in gevaar. Op dit ogenblik werd al 30,63 miljard euro uitgegeven op lange termijn, wat overeenkomt met 89,4% van het financieringsprogramma van 2018.