09 nov 2009 13:20

Tijdelijke storing van de werking van de e-diensten bij FOD Financiën

Tijdelijke storing van de werking van de e-diensten op 14 november 2009 tussen 8 en 18 uur

Tijdelijke storing van de werking van de e-diensten op 14 november 2009 tussen 8 en 18 uur

Het bedrijfscontinuïteitsplan van de Federale Overheidsdienst FINANCIEN omvat de nodige maatregelen om een optimale beschikbaarheid van de informaticasystemen en  -toepassingen te verzekeren. Dat plan voorziet ook in het periodiek uittesten van de verschillende onderdelen ervan. 

Op zaterdag 14 november 2009 zal de jaarlijkse test van het ‘Disaster Recovery Plan’ voor de volledige ICT infrastructuur plaatsvinden. Dat betekent concreet dat de werking van het datacenter in het North Galaxy complex volledig wordt onderbroken en dat er wordt overgeschakeld naar de disaster recovery uitwijksite. 

Tussen 8 en 18 uur kunnen de testen de normale werking van de verschillende toepassingen tijdelijk verstoren. Meer bepaald de e-services zoals Tax-on-web, MyMinfin, MyRent, Intervat, Vensoc, Finprof, Belcotax-on-web, PLDA, Sadbel, Tarweb, NCTS kunnen hinder ondervinden. Een volledige lijst van de e-services vindt u op http://www.minfin.fgov.be/portail2/nl/e-services/index.htm    

De stafdienst ICT verontschuldigt zich bij voorbaat voor het eventuele ongemak dat dit met zich meebrengt. 

 

Ten laatste om 18 uur zullen alle systemen opnieuw operationeel zijn.