30 mrt 2007 17:00

Toegang tot het grondgebied

Uitvoering van de wet op de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

Uitvoering van de wet op de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

Het ontwerp van koninklijk besluit dat minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael aan de ministerraad voorlegde, voert een aantal procedures in voor de toepassing van de wet op de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en bepaalt sommige begrippen nader. (wet van 15 september 2006 - wijziging van de wet van 15 december 1980). Het ontwerp legt de procedure vast om geneesheren-deskundigen aan te wijzen die bijstand kunnen verlenen aan de arts van de dienst Vreemdelingenzaken bij de beoordeling van verblijfsaanvragen die gabaseerd zijn op medische gronden. Het ontwerp werkt de procedure om een verblijfsmachtiging op medische gronden aan te vragen in detail uit. Het definieert ook de criteria om het stabiele karakter tussen partners die ongehuwd samenwonen te bepalen. Daarnaast bevat het een lijst van landen die een partnerschapssysteem kennen dat gelijkwaardig is aan het huwelijk. Ten slotte bepaalt het in welke bijkomende gevallen men een advies van de Commissie van advies voor vreemdelingen moet inwinnen voor men een vreemdeling met een ministerieel besluit kan terugwijzen.