20 apr 2007 17:00

Toegang tot het grondgebied en Raad voor vreemdelingenbetwistingen

Wetten over toegang tot het grondgebied en Raad voor vreemdelingenbetwistingen treden op 1 juni 2007 in werking

Wetten over toegang tot het grondgebied en Raad voor vreemdelingenbetwistingen treden op 1 juni 2007 in werking

De ministerraad ging akkoord met het voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael om de wet van 15 september 2006 op 1 juni 2007 in werking te laten treden met uitzondering van art. 51, 2°,76bis en 77. (wijziging van de wet van 15 december 1980 over de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging, en de verwijdering van vreemdelingen) De wet van 15 september 2005 die de Raad van State hervormt en de Raad voor vreemdelingenbetwistingen opricht, treedt ook op 1 juni 2007 in werking.