24 mrt 2023 18:09

Toegankelijkheidsvoorschriften voor vervoersdiensten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Mobiliteit Georges Gilkinet een voorontwerp van wet goed dat voorziet in de gedeeltelijke omzetting van de Europese richtlijn 2019/882 over de toegankelijkheidsvoorschriften voor producten en diensten, voor wat het deel vervoersdiensten betreft.

Deze richtlijn, ook wel de European Accessibility Act genoemd, heeft tot doel de toegang tot producten en diensten te verbeteren voor personen met een handicap. Door de bestaande regelgeving over verschillende sectoren heen te harmoniseren, zullen personen met een handicap gebruik kunnen maken van beter toegankelijke producten en diensten. Op hun beurt zullen bedrijven door deze gemeenschappelijke regels makkelijker grensoverschrijdend kunnen handelen.

Specifiek voor wat betreft het vervoer, heeft de omzetting van de richtlijn betrekking op het gedeelte personenvervoer (per vliegtuig, bus, trein en over water). Meer specifiek moeten de vervoerders in deze sectoren actief hun websites, mobiele apparaten, elektronische ticketingdiensten, interactieve informatieschermen en interactieve zelfbedieningsterminals toegankelijk maken voor personen met een handicap en de reizigers hierover op gepaste wijze informeren.

In navolging van de omzetting zal het eveneens nodig zijn om controle uit te oefenen op de uitvoering van deze bepalingen. Hiervoor zal een controle- en sanctiemechanisme voorzien worden.

Het voorontwerp van wet wordt ter advies voorgelegd aan de Gegevensbeschermingsautoriteit en de Raad van State.